Per minuut verdwijnen 36 voetbalvelden aan bos. Ontbossing zorgt op jaarbasis voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot en speelt een grote rol in klimaatverandering. 80% van alle dieren op onze aarde is afhankelijk van het bos evenals miljoenen mensen die in het bos leven en/of werken.

Het verdwijnen en aantasten van onze tropisch regenwouden heeft ernstige gevolgen voor het klimaat.

De uitgebreide houtkap zorgt voor een ernstige aanslag op de longfunctie van de wereld. De gekapte bomen kunnen niet meer zorgen voor het omzetten van koolstofdioxide in zuurstof. Op de tweede plaats komt tijdens het kappen en verbranden van bomen veel CO2 vrij. Maar liefst 15% van de jaarlijkse CO2 emissies wordt veroorzaakt door ontbossing. Het is dus van levensbelang om de ontbossing in te dammen, voor het te laat is!